Disclaimer

De op deze web site getoonde informatie is door IVECO Schouten met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, inzake de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op deze website wordt gepubliceerd of waartoe via deze website toegang wordt geboden.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website, wordt door IVECO Schouten uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Op deze websites treft u een aantal links aan naar andere websites. IVECO Schouten is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de informatie op deze websites en de wijze waarop deze websites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de disclaimer en/of privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Alle rechten berusten bij IVECO Schouten, voor zover deze rechten niet berusten bij derden die materiaal beschikbaar hebben gesteld voor gebruik op deze website. Deze website is eigendom van IVECO Schouten. Zonder schriftelijke toestemming vooraf is het niet toegestaan om inhoud of delen van deze website op te slaan, te verveelvoudigen of te gebruiken op welke wijze dan ook.